Technológia

Konštrukcia

Obvodová stena : Tehla hr.300mm  + 180 mm zateplenie EPS Greywall

Podlaha na teréne : Zateplenie hr. 2x80mm EPS NeoFloor + Anhydritový poter hr.50mm

Strecha :  Monolitická stropná doska so zateplením hr. 2x200mm + spádová vrstva  20-90mm  + fóliová hydroizolácia Fatrafol

Vykurovanie/ chladenie

*  Podlahové vykurovanie + ohrev teplej úžitkovej - zdroj splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda
 

Vetranie

* Centrálna rekuperačná jednotka s rozvodom vzduchu do každej miestnosti

Inteligencia

* Ovládanie elektroinštalácie svetiel - zapínanie/ vypínanie
* Regulovanie vykurovania a vetrania
* Ovládanie tienenia

* automatické ovládanie všetkých technológii v rodinnom dome na základe senzorov (senzor CO2, snímač osvetlenie, teplotné senzory v každej miestnosti a v podlahe)