Príspevky

Najnovšie príspevky

Obraz

Murovanie 2NP

Obraz

Stropná doska nad 1NP

Obraz

Murovanie 1NP (prízemia)

Obraz

Podkladová betónová doska

Obraz

Základy stavby

Obraz

Zemné výkopové práce

Vydané stavebné povolenie dna 08.02.2018

Vydané územné rozhodnutie dna 20.11.2017